Search
miercuri 17 aprilie 2024
  • :
  • :

DOCUMENTAȚIE ATRIBUIRE CONTRACT 2022-2028 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA URBTRANS

Contract de delelegare a gestiunii serviciului de pransport public local de persoane

Anexa 2.1.1 la contract 2022

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL IN ADI ,,URBTRANS” 2022-2028

Anexa nr. 14 – Regulamentul serviciului

Anexa nr. 13 – Caiet de sarcini

Anexa nr. 1 la cietul de sarcini