Search
miercuri 17 iulie 2024
 • :
 • :

Despre noi

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “URBTRANS”, cu sediul in Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare nr. 6 a fost infiintata conform Certificatului de Inscriere a persoanelor juridice fara scop patrimonial, inscris in registrul special cu nr. 662/279/2008 din 04.03.2008.

Asociatia s-a infiintat avand la baza Actul Constitutiv, in conformitate cu:

 • Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
 • Ordonanta nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
 • Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005;
 • G. nr. 855/13.08.2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru, si a statutului cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice.

Asociatii:

 • Consiliul Judetean Neamt;
 • Consiliul Local al municipiului Piatra Neamt;
 • Consiliul Local al orasului Roznov;
 • Consiliul Local al comunei Alexandru cel Bun;
 • Consiliul Local al comunei Dumbrava Rosie;
 • Consiliul Local al comunei Savinesti;
 • Consiliul Local al comunei Gircina

si-au exprimat vointa de a se asocia in cadrul Asociatiei “URBTRANS”, propunandu-si ca scop organizarea in comun a serviciului de transport public de persoane pe raza administrativ-teritoriala a localitatilor Piatra Neamt, Alexandru cel Bun, Dumbrava Rosie, Gircina, Roznov si Savinesti.

In consecinta serviciul de transport public local de persoane din municipiul Piatra Neamt a fost preluat prin H.C.L. nr. 443 din 29.11.2007 atat ca activitate cat si ca mod de monitorizare, contractare si incasare a redeventei, scop in care au fost organizate apoi licitatii in noua structura de organizare, mentinand principiile de functionare aplicate de municipiul Piatra Neamt in concordanta cu legislatia in vigoare.

Sursele de venit ale asociatiei sunt urmatoarele:

 1. fondurile constituite la infiintarea asociatiei din contributia membrilor, stabilita potrivit prevederilor si criteriilor stipulate in actul constitutiv;
 2. contributii periodice varsate la bugetul asociatiei de la bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale membre, stabilit potrivit prevederilor si criteriilor stipulate in actul constitutiv;
 3. redeventa aferenta serviciului de transport local de persoane prin curse regulate varsata de operatorii carora li s-a atribuit, potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, contractul de delegarea a gestiunii serviciului din responsabilitatea asociatiei;
 4. fonduri comunitare nerambursabile, atrase pe baza de proiecte;
 5. imprumuturi interne sau externe, contractate si garantate de unitatile administrativ – teritoriale membre;
 6. transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetul unor ordonatori principali de credite ai acestuia catre bugetele locale pentru finantarea unor investitii publice de interes local sau judetean la a caror realizare contribuie si Guvernul, in conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 273/2007 privin finantele publice locale;
 7. dobanzile rezultate din plasamentele sumelor disponibile, in conditiile legale;
 8. donatii, sponsorizari sau legate;
 9. alte venituri prevazute de lege.